URTH
  FIND in
<--prev V308 next-->
Subject: (urth) 2 authors
Date: Mon, 4 Aug 2003 02:05:36 -0500
From: "Ashley Crill" 

SSdtIGEgc29tZXRpbWUgbHVya2VyIHdobyBoYXMgYSBmYXZvciB0byBhc2sgb2YgeW91Lg0KIA0K
TWFyYyB3cm90ZTogdGhlIGZpcnN0IGZvdXIgYm9va3MgKHdoaWNoIEkgaW5zaXN0IHdlcmUgDQp3
cml0dGVuIGJ5IGEgdmVyeSBkaWZmZXJlbnQgU2V2ZXJpYW4gdGhhbiBVcnRoIG9mIHRoZSBOZXcg
U3VuKQ0KIA0KV291bGQgeW91IG1pbmQgcmVjYXBwaW5nIHRoZSBiYXNpYyBhcmd1bWVudCBiZWhp
bmQgdGhpcyBpZGVhIGZvciBtZT8gSSBmZWVsIHRoYXQgaXRzIHJpZ2h0LCBidXQgSSBoYXZlbid0
IHBheWVkIGNsb3NlIGVub3VnaCBhdHRlbnRpb24gdG8gdGhlIGRldGFpbHMgdG8gc3VwcG9ydCBt
eSBmZWVsaW5nLg0KIA0KLUFzaA0K

-- 

<--prev V308 next-->